Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Văn bản
Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Ngày kí: 01/09/2010

Cấp ban hành: Bộ Xây dựng

Người kí: Nguyễn Trần Nam

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Quyết định 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Ngày kí: 26/08/2010

Cấp ban hành: Bộ Xây dựng

Người kí: Trần Văn Sơn

Loại văn bản: Pháp lệnh

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Tập chỉ số giá xây dựng Quí 1 và Quí 2 năm 2010 kèm theo Quyết định số 778/QĐ-BXD ngày 20/8/2010 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ngày kí: 20/8/2010

Cấp ban hành: Bộ Xây dựng

Người kí: Thứ trưởng Trần Văn Sơn

Loại văn bản: Quyết định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Ngày kí: 23/06/2010

Cấp ban hành: Chính phủ

Người kí: Nguyễn Tấn Dũng

Loại văn bản: Nghị định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ngày kí: 26/5/2010

Cấp ban hành: Bộ Xây Dựng

Người kí: Trần Văn Sơn

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Tổng số 53. Trang trước 1 | 2 | [3] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   Trang sau
Tìm kiếm
Từ khóa
Loại văn bản
Loại nghiệp vụ
   
Văn bản của bộ tài chính
Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
Hỗ trợ trực tuyến
phucbcv
nguyenvuhai86
Đăng tin rao vặt miễn phí
Check mail
Liên kết website
Quảng cáo