Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Đăng ký Thẩm định giá
  • Download mẫu đăng ký thẩm định giá                                                                                                                                                                                    

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............................., ngày..................tháng................năm....................

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi : Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp

(Business Consultant and Valuation Joint Stock Company - BCV )

Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 Đường Tân Xuân – Phường Xuân Đỉnh – Quận Bắc Từ Liêm - TP.Hà Nội

Điện thoại: 0243. 7579861

 

Khách hàng yêu cầu:....................................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:........................................................ 

Người đại diện ký hợp đồng:.......................................Mã số thuế..............................................

Tài sản đề nghị thẩm định giá: .......................................................................................... …….

(Lưu ý: Nếu nhiều danh mục tài sản đề nghị liệt kê theo mẫu danh mục thẩm định giá kèm theo)

Số lượng:........................................................................................................................... ……….

Mục đích thẩm định: ........................................................................................................ ………

Các yêu cầu Thẩm định: (nếu có)

Địa điểm thẩm định : ........................................................................................................ ………

Giấy tờ, tài liệu kèm theo:..............................................................................................................

Tên người liên hệ: ........................................................ Điện thoại: ................................ ……….

Chúng tôi cam kết thanh toán đầy đủ các khoản tiền dịch vụ thẩm định cho Công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Công ty khi đến nhận Chứng thư.

KHÁCH HÀNG

(Ký tên & đóng dấu)

 

 

Văn bản của bộ tài chính
Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
Hỗ trợ trực tuyến
phucbcv
nguyenvuhai86
Đăng tin rao vặt miễn phí
Check mail
Liên kết website
Quảng cáo