Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ, tài sản cố định khác…
Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ, tài sản cố định khác…
Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. Có thể được hiểu là các tài sản như: Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải (xe cơ giới, xe công trình, tàu, thuyền, …vv)…
 

1. Khái niệm

     Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. Có thể được hiểu là các tài sản như: Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, phương tiện vận tải (xe cơ giới, xe công trình, tàu, thuyền, …vv)…

2. Mục đích của thẩm định giá Máy móc, thiết bị

– Mua bán, chuyển nhượng tài sản

– Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.

– Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu…

– Hạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa…

– Thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,…

– Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.

– Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn…

– Các mục đích thẩm định khác…

3. Phương pháp thẩm định giá Máy móc, thiết bị

– Phương pháp So sánh trực tiếp

– Phương pháp Chi phí

– Phương pháp thu nhập

Tin khác
 
  Văn bản của bộ tài chính
  Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
  Hỗ trợ trực tuyến
  phucbcv
  nguyenvuhai86
  Đăng tin rao vặt miễn phí
  Check mail
  Liên kết website
  Quảng cáo