Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP (BCV.JSC) - MỘT ĐỐI TÁC ĐỂ CÙNG HỢP TÁC
Chúng tôi nhận thức rằng quyết định lựa chọn một hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành luôn luôn là một quyết định khó khăn. Đặc biệt, khó khăn này còn lớn hơn khi Công ty đang tìm kiếm một hãng để cùng hợp tác và tin cậy. Chúng tôi tin tưởng rằng với những thế mạnh riêng có, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên tinh thông nghiệp vụ, chúng tôi sẽ là hãng mà Quý Công ty lựa chọn để cùng hợp tác.
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP (BCV.JSC) - MỘT ĐỐI TÁC ĐỂ CÙNG HỢP TÁC


           Chúng tôi nhận thức rằng quyết định lựa chọn một hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành luôn luôn là một quyết định khó khăn. Đặc biệt, khó khăn này còn lớn hơn khi Công ty đang tìm kiếm một hãng để cùng hợp tác và tin cậy. Chúng tôi tin tưởng rằng với những thế mạnh riêng có, kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên tinh thông nghiệp vụ, chúng tôi sẽ là hãng mà Quý Công ty lựa chọn để cùng hợp tác.

            Với các Thẩm định viên về giá Quốc gia, chúng tôi luôn là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và thẩm định giá đáng tin cậy.

    
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG


            Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp (BCV.JSC), được Bộ Tài chính Việt Nam và Sở Kế hoạch & đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy phép hành nghề, Giấy phép thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
            BCV.JSC hoạt động theo Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005  của Chính phủ về Thẩm định giá và Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13/03/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP.

            BCV.JSC hoạt động trên cơ sở thuân thủ Quyết định số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính v/v "Ban hành 3 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam"; Quyết định số 77/2005/QĐ-BTC ngày 01/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v "Ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2) và Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v "Ban hành 06 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 3)


THẨM ĐỊNH VIÊN CHUYÊN NGHIỆP


           Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá doanh nghiệp (BCV.JSC) luôn tự hào có đội ngũ Thẩm định viên về giá với gần 10 năm kinh nghiệm và nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, năng động, sáng tạo, có tính thần trách nhiệm cao, luôn tuân thủ các Tiêu chuẩn Thẩm định giá do Nhà nước ban hành cũng như các Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế được chấp nhận chung.

          Các nhân viên của chúng tôi 100% tốt nghiệp đại học và trên đại học, Đội ngũ nhân viên được trang bị các kiến thức sâu rộng về quản lý, thẩm định giá, tư vấn tài chính và chuyên ngành kế toán và có kinh nghiệm phong phú tích luỹ qua nhiều năm công tác. Được tham dự các chương trình đào tạo chuyên môn liên tục do Bộ Tài chính, các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức. Bên cạnh đó, các chuyên viên luôn ý thức tự trau dồi học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý và trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật.

         Đội ngũ nhân viên của chung tôI còn được trang bị những kiến thức về Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và đã được Tổ chức Chứng nhận Chất lượng quốc tế của Vương quốc Anh (UKAS) cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá đào tạo năm 2005

Nguyên tắc lập kế hoạch nhân sự của chúng tôi là bố trí các thẩm định viên có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực khàng hàng đề nghị thẩm định giá, nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất. Ban Giám đốc Công ty sẽ giám sát trực tiếp các nhóm để đảm bảo việc thẩm định theo đúng các quy định của Nhà nước và đạt được chất lượng cao nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng với đội ngũ Thẩm định viên về giá quốc gia đã trải qua những kỳ thi do Hội đồng thi Quốc gia tổ chức rất nghiêm ngặt, với tháI độ làm việc tận tình và chuyên nghiệp là cơ sở để đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi ở Việt Nam và làm tăng giá trị cho khách hang


CÁC DỊCH VỤ DO BCV.JSC CUNG CẤP


            Vượt trên cả mong đợi của khách hàng và của chính nhân viên BCV.JSC, chúng tôi luôn mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đạt được thành công thông qua việc hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ các nhân viên của chúng tôi một cách tốt nhất.
           Các dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu cả về chuyên môn và văn hoá, với chuyên ngành thẩm định giá, kế toán, tài chính, thuế, luật pháp, đầu tư và ngân hàng...

DƯỚI ĐÂY LÀ CHI TIẾT CÁC DỊCH VỤ MÀ BCV.JSC ĐANG CUNG CẤP

             Đối với BCV.JSC, việc cung cấp các Dịch vụ thẩm định giá tài sản và định giá doanh nghiệp của Công ty có thể đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng phục vụ các mục đích mua sắm, thanh quyết toán, đấu thầu, đấu giá, thế chấp, vay vốn ngân hàng, liên doanh, xử lý tài sản, quyết toán đầu tư xây dựng cơ bản và xác định giá trị DNNN để cổ phần hoá...

Đối với dịch vụ thẩm định giá, chúng tôi có đội ngũ Thẩm định viên về giá quốc gia, có gần 10 năm kinh nghiệm, đã tham gia thực hiện các dịch vụ định giá đối với tài sản là Bất động sản, Động sản bao gồm nhà cửa, máy móc thiết bị đơn lẻ, dây chuyền máy móc thiết bị cũ và mới (cả về mặt công nghệ sản xuất cũng như về thời gian sử dụng); tài sản vô hình; thương hiệu; hàng hoá; dịch vụ theo đề nghị của các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội, lực lượng vũ trang và các cá nhân.

Đối với dịch vụ thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp để phục vụ viêc cổ phần hoá, chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, Biên bản xác định giá trị tài sản của doanh nghiệp, Báo cáo thẩm định giá tài sản, Chứng thư thẩm định giá tài sản để phục vụ mục đích cổ phần hoá do Công ty có chức năng thẩm định phát hành là tài liệu quan trọng để các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét và quyết định việc xác định giá trị doanh nghiệp và giúp cho doanh nghiệp có cơ sở tiến hành cổ phần hoá ở các bước tiếp theo, một bước quan trọng thực hiện tổng đề án sắp xếp đổi mới của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý của các Bộ, ngành và nâng cao tinh thần tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất là mục tiêu của chúng tôi.

Trong quá trình thưc hiện Công ty luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước trong định giá tài sản để cổ phần hóa theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần, Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số vấn đề tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các quy định khác có liên quan.

Công ty còn cung cấp các dịch vụ tư vấn cổ phần hóa trọn gói như tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa (lựa chọn phương pháp, hình thức, thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với điều kiện doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan), tư vấn chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ tài liệu (về thành lập doanh nghiệp, tài sản, công nợ, báo cáo tài chính...), tư vấn kiểm kê phân loại tài sản, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lập phương án cổ phần hóa (giới thiệu công ty, đánh giá thực trạng công ty, phương án sắp xếp lại lao động, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 - 5 năm tiếp theo, tư vấn phương án cổ phần hóa), tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty cổ phần, tổ chức Hội nghị công nhân viên chức, tư vấn bán cổ phần lần đầu...

Thực hiện chủ trương xã hội hóa của Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản do các Trung tâm và các Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ, Công ty là một trong số các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tại Việt Nam và được phép hoạt động trên phạm vi toàn quốc. Số lượng Thẻ đấu giá viên của Công ty ngày càng tăng lên.

Bên cạnh các dịch vụ nói trên, Công ty còn thực hiện tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin và tư vấn về thị trường giá cả của giá đất, bất động sản, động sản theo đề nghị của khách hàng; nghiên cứu khoa học về định giá, kinh tế thị trường giá cả; tổ chức hội thảo; phổ biến kiến thức; nâng cao trình độ về nghiệp vụ định giá (động sản, bất động sản...) cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động thẩm định giá trong cả nước.


NHÓM THỰC HIỆN


           Nhóm nhân viên sẽ được bố trí phù hợp với từng nội dung công việc và thời gian thực hiện theo Hợp đồng được ký kết giữa hai Bên.

Kiểm soát chất lượng các dịch vụ tư vấn và thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện bởi Ban kiểm soát chất lượng và Ban Giám đốc BCV.JSC.


THỜI GIAN THỰC HIỆN

 

Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện công việc ngay sau khi nhận được yêu cầu của Qúy Công ty hoặc tiến hành theo thời gian thoả thuận trong Hợp đồng dịch vụ.

PHÍ DỊCH VỤ

       

Phí dịch vụ được xác định trên cơ sở thời gian và năng lực của các Thẩm định viên  thực hiện thẩm định cũng như hiệu quả công việc.

Công ty cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Doanh nghiệp (BCV.JSC) luôn là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và thẩm định giá có chất lượng với mức phí hợp lý nhất.

Chúng tôi mong muốn có cơ hội cung cấp dịch vụ định giá tài sản, định giá doanh nghiệp và các dịch vụ tài chính khác. Nếu được chấp thuận, Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ có chất lượng cao nhất với chi phí hợp lý nhất để đáp ứng những yêu cầu của Quý Công ty và hy vọng rằng dịch vụ này sẽ là cơ hội tốt chứng minh sự cam kết của Chúng tôi.

 

Chúng tôi luôn mong muốn góp phần vào sự thành công của Quý Công ty.

Xin vui lòng liên hệ:Ông Nguyễn Thế Phúc

Tổng Giám đốc     

Trụ sở:       104 Tập thể Ban Vật Giá Chính Phủ - Phan Kế Bính - Ba Đình - Hà Nội
VPGD:        Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Ttừ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: (84-4)37579861      Fax: (84-4)37579861

Mobile:       0989187885

Email:       phucnguyen@bcv.vn    


Tin khác
 
  Văn bản của bộ tài chính
  Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
  Hỗ trợ trực tuyến
  phucbcv
  nguyenvuhai86
  Đăng tin rao vặt miễn phí
  Check mail
  Liên kết website
  Quảng cáo