Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Văn bản
Về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

Ngày kí: 18/04/2005

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Thứ trưởng

Loại văn bản: Quyết định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về Thẩm định giá

Ngày kí: 13/03/2006

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Thứ trưởng

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)

Ngày kí: 01/11/2005

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Thứ trưởng

Loại văn bản: Quyết định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
H­ướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

Ngày kí: 09/03/2004

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Thứ trưởng

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
V/v ban hành quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá

Ngày kí: 24/02/2004

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Thứ trưởng

Loại văn bản: Quyết định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Tổng số 53. Trang trước 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [10] | 11   Trang sau
Tìm kiếm
Từ khóa
Loại văn bản
Loại nghiệp vụ
   
Văn bản của bộ tài chính
Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
Hỗ trợ trực tuyến
phucbcv
nguyenvuhai86
Đăng tin rao vặt miễn phí
Check mail
Liên kết website
Quảng cáo