Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Văn bản
Thông tư 27/2009/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Ngày kí: 31/7/2009

Cấp ban hành: Bộ Xây Dựng

Người kí: Cao Lại Quang

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Quy định kinh phí đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

Ngày kí: 13/7/2009

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Phạm Sỹ Danh

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư

Ngày kí: 30/6/2009

Cấp ban hành: Bộ Xây dựng

Người kí: Nguyễn Trần Nam

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Thông báo số 196/TB-BTC ngày 13/7/2009 Về việc công bố danh sách thẩm định viên về giá hành nghề và danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, doanh nghiệp có chức năng thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2009.

Ngày kí: 13/7/2009

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Nguyễn Tiến Thoả

Loại văn bản: Thông báo

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Về bán đấu giá tài sản

Ngày kí: 18/01/2005

Cấp ban hành: Chính phủ

Người kí: Thủ tướng Chính phủ

Loại văn bản: Nghị định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Tổng số 53. Trang trước 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [9] | 10 | 11   Trang sau
Tìm kiếm
Từ khóa
Loại văn bản
Loại nghiệp vụ
   
Văn bản của bộ tài chính
Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
Hỗ trợ trực tuyến
phucbcv
nguyenvuhai86
Đăng tin rao vặt miễn phí
Check mail
Liên kết website
Quảng cáo