Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Văn bản
TT 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng TSCĐ và trích khấu hao

Ngày kí: 20/10/2009

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Trần Văn Hiếu

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ngày kí: 23/10/2009

Cấp ban hành: Chính phủ

Người kí: Phạm Khôi Nguyên

Loại văn bản: Công văn

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngày kí: 19/10/2009

Cấp ban hành: Chính phủ

Người kí: Nguyễn Tấn Dũng

Loại văn bản: Nghị định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ngày kí: 15/10/2009

Cấp ban hành: Chính phủ

Người kí: Nguyễn Tấn Dũng

Loại văn bản: Nghị định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Ngày kí: 29/09/2009

Cấp ban hành: Bộ Xây dựng

Người kí: Trần Văn Sơn

Loại văn bản: Quyết định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Tổng số 53. Trang trước 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [6] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11   Trang sau
Tìm kiếm
Từ khóa
Loại văn bản
Loại nghiệp vụ
   
Văn bản của bộ tài chính
Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
Hỗ trợ trực tuyến
phucbcv
nguyenvuhai86
Đăng tin rao vặt miễn phí
Check mail
Liên kết website
Quảng cáo