Thành công của bạn, sự phát triển của chúng tôi
Văn bản
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Ngày kí: 09/09/2009

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Nguyễn Hữu Chí

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Công văn số 1831/BXD-VP ngày 31/08/2009 của Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quý 2 năm 2009

Ngày kí: 31/8/2009

Cấp ban hành: Bộ Xây dựng

Người kí: Trần Văn Sơn

Loại văn bản: Công văn

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Ngày kí: 13/08/2009

Cấp ban hành: Chính phủ

Người kí: Nguyễn Tấn Dũng

Loại văn bản: Nghị định

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

Ngày kí: 12/8/2009

Cấp ban hành: Bộ Tài chính

Người kí: Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Loại văn bản: Thông tư

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
V/v cấp giấy chứng nhận QSDĐ,QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày kí: 29/7/2009

Cấp ban hành: Thủ tướng CHính Phủ

Người kí: Hoàng Trung hải

Loại văn bản: Công văn

Loại nghiệp vụ: Nghiệp Vụ TĐG

 
Tổng số 53. Trang trước 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] | 8 | 9 | 10 | 11   Trang sau
Tìm kiếm
Từ khóa
Loại văn bản
Loại nghiệp vụ
   
Văn bản của bộ tài chính
Hệ thống Chi nhánh và VPĐD
Hỗ trợ trực tuyến
phucbcv
nguyenvuhai86
Đăng tin rao vặt miễn phí
Check mail
Liên kết website
Quảng cáo